Onufry [patron chrześcijański]

 • Żył prawdopodobnie na przełomie wieku III i IV.
 • Urodził się w Egipcie, podobno jako syn księcia.
 • Był jednym z wielkich pustelników pierwszych wieków ery nowożytnej, nazywanych ojcami pustyni.
 • Całe dorosłe życie spędził właśnie na pustyni, wzorując się  na Janie Chrzcicielu.
 • Na Pustyni Tebaidzkiej (nazwa od stolicy Teb) istniały całe kolonie pustelników.
 • Wg opowieści św. Pafnucego Onufrego codziennie żywił anioł, a w niedzielę przynosił mu komunię.
 • Onufry umarł na rękach św. Pafnucego12 czerwca 380 roku (wg innych źródeł 400 roku).

 • Imię Onufry oznacza pasterza osłów (z greckiego).
 • Onufry jest patronem:
  • dorożkarzy,
  • pielgrzymów,
  • tkaczy,
  • mnichów,
  • bydła.
 • Otaczany czcią, szczególnie w Kościołach Wschodu.
 • Dzień św. Onufrego to 12 czerwca.

 

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]