Opalać się [synonimy]

  • Ogorzeć.
  • Osmalić.
  • Grzać się.
  • Piec się.
  • Prażyć się.
  • Przypiekać.
  • Przyrumienić się.
  • Wylegiwać się na słońcu.
  • Zażywać kąpieli słonecznej.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]