Opieka [synonimy]

 • Piecza.
 • Doglądanie.
 • Strzeżenie.
 • Nadzór.
 • Dozór.
 • Straż.
 • Obrona.
 • Troska.
 • Życzliwość.
 • Obstawa.
 • Mecenat
 • Wsparcie.
 • Doglądnie.
 • Niańczenie.
 • Przytulanie.
 • Przygarnięcie.
 • Pilnowanie.
 • Pomoc.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]