Opis Krasickiego

Krasicki opisał w bajkach charaktery ludzkie. Są to zwierzęta.