Opis [synonimy]

 • Przedstawienie.
 • Rysopis.
 • Charakterystyka.
 • Wizualizacja.
 • Informacja.
 • Naświetlenie.
 • Studium.
 • Ujawnienie.
 • Pokaz.
 • Prezentacja.
 • Ilustracja.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]