Opowieść [synonimy]

 • Opowiadanie.
 • Przypowieść.
 • Historyjka.
 • Powieść,
 • Nowela.
 • Baśń.
 • Narracja.
 • Obrazowanie.
 • Opowiastka.
 • Pogadanka.
 • Gawęda.
 • Humoreska.
 • Relacja.
 • Klechda.
 • Legenda.
 • Mit.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]