Orient/Lewant/Wschód w epoce romantyzmu

  • Warto pamiętać, że romantyce odkryli Orient/Wschód/Lewant dla własnej literatury, który postrzegali jako nieznany obszar cywilizacyjny.
  • Szczególnie interesowała ich przyroda, podziwiali jej siłę, panowanie nad tym, co jest dziełem człowieka.
  • Dla Europejczyka, mającego przekonanie, że to cywilizacja panuje nad naturą, stanowiło to nowe poznawczo doświadczenie.
  • Dla romantyków człowiek Orienty był istotą obcą, dlatego patrzyli na niego z zaciekawieniem, ale też pewnego rodzaju obawą.
  • Ci obcy posiadali mądrość, która fascynowała Europejczyków swoją tajemniczością, nieodgadnieniem i grozą.
  • Konfrontacja stereotypów z rzeczywistością i oryginalnością Orientu, nie niwelowała starych stereotypów, a budowała nowe.
  • Tak naprawdę Europejczycy szukali na Wschodzie samych siebie, a w egzotycznych pejzażach i nieznanej przestrzeni sytuowali własne leki, przesądy, ale też nadzieje.