Orły

Na lekcji matematyki uczeń prosi o zgodę na otwarcie okna, nauczyciel godzi się dodając uwagę: „Proszę, orłów nie ma to nie wylecą”

Opuszczając salę po lekcji uczeń stwierdza pytająco „A pan profesor też drzwiami wychodzi?