Ortiz Salomon

Edukacja jest kluczem do sukcesu w życiu, a nauczyciele wywierają trwały wpływ na życie swoich uczniów (Solomon Ortiz).