Ortoepia

  • Nauka poprawnego mówienia, poprawne wysławianie się.
  • W szerszym znaczeniu nauka o poprawnym użyciu wyrazów i form językowych.
  • Poprawność języka w sposobie wymawiania wymawiania wyrazów i ich pisania.
  • Poprawność w budowie, odmianie i znaczeniu oraz składni zdania.