„Orzeł biały”

Piękna piosenka patriotyczna. Chwyta za serca, a przedstawia niezwykłe chwile bohaterstwa młodych powstańców. Bohater pieśni ,Wojtek Zalewski ,”Orzeł Biały” to zaledwie jedenastoletnie dziecko,  najmłodszy żołnierz, łacznik grupy szturmowej zgrupowania „Chrobry II”. Słowa i muzykę stworzył Roman Kołakowski.

Na ulicy w powstańczej Warszawie
Sprzedawano blaszane Orzełki
Zanim dziecko Virtuti dostanie
Niech Orzełkiem na czapce się cieszy

Nie chciał nikt żeby dzieci walczyły
Nie chciał nikt by co dnia umierały
Lecz powstrzymać ich nikt nie miał siły
Same sobie broń zdobyć umiały

Ile Orłów sprzedano zbyt tanio?
Ile Orłów sprzedano zbyt drogo…
Cena prawdą umarłych zostanie…
Żywi z bólu rozliczyć się mogą…

Na powstańczej kronice zostały
Zdjęcia chłopca co poległ na Ciepłej
Jedenaście miał lat Orzeł Biały!
A nazywał się Wojtuś Zaleski

W Chrobrym dwa każdy Orła doceniał
Umiał przejść wszystkie linie niemieckie
Wyprowadził bez strat z okrążenia
Grupę ”Grzesia” – znał drogi bezpieczne

Ile Orłów sprzedano zbyt tanio?
Ile Orłów sprzedano zbyt drogo…
Cena prawdą umarłych zostanie…
Żywi z bólu rozliczyć się mogą…x3

Potem poległ i Tygrys i Magik
I tysiące z tych co nie walczyły
Umierały też dzieci Warszawy
Które Matki szaleńczo chroniły

Orzeł Biały miał grób na Ceglanej
W bramie była Maryi figurka
Krzyż Virtuti przyznany zostanie
Wszystkim Dzieciom z Naszego Podwórka