Osad [synonimy]

  • Fusy.
  • Męty.
  • Szlaka.
  • Żużel.
  • Muł.
  • Zgręzy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]