Osiedle [synonimy]

 • Osada.
 • Dzielnica.
 • Wieś.
 • Kolonia.
 • Sioło.
 • Zaścianek.
 • Wioska.
 • Przysiółek.
 • Miasteczko.
 • Metropolia.
 • Region.
 • Gród.
 • Grodzisko.
 • Stolica.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]