„Oskar i pani Róża” Éric-Emmanuel Schmitt [plan najważniejszych wydarzeń]

Plan wydarzeń

I list
 • Decyzja o pisaniu listów do Boga.
 • Prezentacja sytuacji Oskara, przyczyny operacji i pobytu w szpitalu.
 • Przyjacielskie relacje z panią Różą, szpitalną wolontariuszką.
 • Trudne rozmowy o śmierci.
 • Wiadomość o nieudanym przeszczepie.
II list
 • Przyjazd rodziców Oskara do szpitala.
 • Podsłuchanie rozmowy lekarza z rodzicami.
 • Wiadomość o śmierci.
 • Ukrycie się chłopca w schowku gospodarczym.
 • Żądanie Oskara dotyczące wezwania pani Róży.
 • Rozmowa o przyszłości z wolontariuszką.
 • Omówienie sprawy wiary w Boga.
 • Rozstrzygnięcia dotyczące codziennych wizyt doktora u Oskara.
 • Plan na kolejne dni (każdy dzień = 10 lat).
 • Chłopiec „rozmawia” z Bogiem
III list
 • Przeżycia chłopca w obszarze dojrzewania.
 • Namowy Oskara do rozmów z Peggy Blue.
 • Perypetie podczas rozmowy z sympatią i przykry pocałunek z Chinką.
 • Odwiedziny rodziców.
 • Dyskusja z ciocią Różą.
 • Ponowne spotkanie z Peggy Blue.
 • Marzenie zgłaszane Bogu o przyszłym ślubie z Peggy.
IV list
 • Nocny płacz Bekona.
 • Spotkanie Oskara i Peggy, ślub.
 • Odnalezienie dzieci w jednym łóżku, wyjaśnienia pani Róży.
 • Opowieść Oskara o małżeństwie.
 • Poszukiwanie Boga w szpitalnej kaplicy.
 • Rozważania cioci Róży na temat różnic między cierpieniem fizycznym i duchowym.
 • Wspólna herbatka.
 • Prośba do Boga o pomyślność podczas operacji sympatii.
V list
 •  Operacja Peggy i zdenerwowanie Oskara.
 • Adopcja misia i pani Róży przez Oskara.
 • Pomyślny wynik operacji Peggy.
 • Poznanie rodziców dziewczyny.
VI list
 • Opowieść Chinki o pocałunku z Oskarem.
 • Rozstanie Peggy z mężem.
 • Niechlubny odwet Oskara, zgoda na pocałunki Brigitte.
 • Zyskanie opinii kobieciarza.
 • Rozmowa Oskara z wolontariuszką na temat odzyskania sympatii Peggy.
 • Prośby do Boga o pomoc w tej sprawie.
VII list
 • Zgoda z Peggy, wyznanie miłości.
 • Ucieczka chłopca ze szpitala.
 • Niechęć do spotkania z rodzicami w Boże Narodzenie.
 • Kryjówka w samochodzie pani Róży.
 • Namowa wolontariuszki do zgody z rodzicami.
 • Przyjazd rodziców i wspólne udane święta bożonarodzeniowe.
VIII list
 • Figurka Maryi jako prezent od pani Róży.
 • Odnalezienie podobieństwa do żony.
 • Odwiedziny Peggy Blue.
IX list
 • Zasadzenie ziarenka, obserwacja życia jednodniowej rośliny.
 • Egzystencjalne pytania Oskara skierowane do cioci Róży.
 • Rozmowa chłopca z lekarzem na temat nieskutecznego leczenia.
X list
 • Opuszczenie szpitala przez Peggy.
 • Oskar czuje rozterki wobec Boga.
XI list
 • Odnalezienie za oknem sekretu od Boga.
 • Uważne obserwacje świata wokół.
XII list
 • Rozważania i analizy chłopca w zakresie doceniania życia w różnym wieku.
 • Zmęczenie małego pacjenta.
XIII list
 • Przeczucie nadchodzącej śmierci.
 • Napisanie ostatniego listu prze wolontariuszkę.
 • Śmierć chłopca podczas przerwy na kawę.
 • Rozmyślania pani Róży na temat znajomości z Oskarem.
 • Umocnienie wiary w Boga wolontariuszki.