Osobne potraktowanie

Ciężka dola chłopa zasługuje na osobne potraktowanie.