Osobno

Aby się nie zarazić, to trzeba myć wszystkie owoce i nie jeść na tej samej misce co pies.