Ostatecznie

Dziewica Orleańska dopiero na stosie straciła cnotę z reszta ciała.