Ostrze [synonimy]

 • Grot.
 • Brzeszczot.
 • Klinga.
 • Żeleźce.
 • Bagnet.
 • Szpikulec.
 • Nakłuwacz.
 • Koniec.
 • Rapier.
 • Szpada.
 • Szpilka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]