Oświecenie – myśli i wzorce epoki

Tradycja oświecenia ugruntowała w kulturze europejskiej klasyczne wzory estetyczne oparte na zasadach harmonii, równowagi i stosowności. Porządek w sztuce stanowił odbicie porządku istniejącego w naturze.

Filozoficzną refleksją tych czasów była ocena zdolności myślenia, która pozwalała człowiekowi poznać, zrozumieć i porządkować świat.

Myśl oświeceniowa utrwaliła również przekonanie o wolności jako niezwykle ważnej dla każdego człowieka  wartości ludzkiego życia.

Wydarzenia epoki i historyczne wydarzenia pokazały jednocześnie, że ani porządek świata, ani poznanie i rozum, ani nawet wolność człowieka nie są stałe , niezmienne i dane człowiekowi na zawsze.