Oświecony [wyrazy przeciwstawne]

  • Oświecony, wykształcony, światły.
  • Przeciwstawne:
    • ciemny,
    • obskurancki,
    • nieoświecony.