Owijać [synonimy]

  • Zawijać.
  • Obwijać.
  • Gacić.
  • Otulać.
  • Obtulać.
  • Okrywać.
  • Bandażować.
  • Pakować.
  • Omotać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]