Palamedes [mitologia]

  • Syn króla Eubei, Naupliosa i Klymene, brat Ojaksa.
  • Wychowanek centaura Chejrona.
  • Wg pohomeryckiego cyklu opowieści trojańskich – zdemaskował oszustwo Odyseusza, który chcąc uchylić się od wyprawy udawał szaleństwo.
  • Dwukrotnie uczestniczył w poselstwach  greckich do Troi z żądaniem wydania Heleny.
  • Miał również odkryć Achillesa ukrytego przez matkę na wyspie Skyros.
  • W obozie greckim pod Troją starał się zapobiec zesłanej na Greków przez Apollina  zarazie.
  • Odyseusz, ktory nienawidził Palamedesa z powodu odkrycia jego oszustwa, oskarżył go o zdradę Greków na rzecz Trojan i Priama. Ukrył w jego namiocie złoto rzekomo otrzymane od Priama, a także podrzucił list zawierający fałszywe dowody zdrady.
  • Palamedes z rozkazu Agamemnona został uwięziony, następnie wydany Grekom i ukamienowany.
  • Ojciec Palamedesa – Nauplios z zemsty spowodował u przylądka Kafareus (obecnie Kafireis) katastrofę floty wracającej spod Troi.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły