Państwowa Straż Pożarna [Kielce]

Przy siedzibie Wojewódzkiej  Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (ulica Sandomierska) można  zobaczyć starą sikawkę konną z pompą ręczną, obelisk z tablicami pamiątkowymi, których fundatorami były różne firmy, a poświęconymi pamięci kieleckich strażaków oraz pomnik św. Floriana z napisem św. Florianie strzeż nas od ognia i umacniaj w wierze. Hydrant Wodociągów Kieleckich usytuowany w pobliżu przypomina sumiastego strażaka. Pamiętajmy, że czuwają przez 365 dni, w dzień i w nocy, byśmy mogli być bezpieczni!