Pamięci wybitnych kielczan [Wiktoria Czapów]

Na ulicy Leśnej, na ścianie dawnego budynku Liceum Pedagogicznego (później tzw. Szkoły Ćwiczeń i Wydziału Fizyki UJK) wdzięczni wychowankowie ufundowali i umieścili w 2000 roku pamiątkową tablicę poświęconą pamięci mgr Wiktorii Czapów, wybitnej nauczycielce i wychowawcy, pełniącej w latach 1945-1951 funkcję dyrektora Liceum Pedagogicznego.