„Pamiętniki” Jana Chryzostoma Paska [geneza i język]

 • Pasek zaczął pisać pamiętniki około 1690 roku.
 • Był już po służbie wojskowej i osiedlił się na gospodarstwie.
 • Przedstawiał wydarzenia sprzed prawie czterdziestu lat.
 • Nie należy więc traktować jego dzieła jako wiernego zapisu historycznego.
 • W jego pamiętnikach dopatrzyć się można wielu nieścisłości, nawet pomyłek, przesunięć dat niektórych wydarzeń czy przeinaczania faktów.

 • Pasek pisał bardzo sprawnie.
 • Jego język jest swobodny in plastyczny.
 • Wprowadził do niego makaronizmy, czyli wstawki z języka łacińskiego.
 • Występuje sporo przenośni i kwiecistych porównań.
 • Pasek lubił opowieści i widać to w jego dziele i gawędziarskich opowieściach.
 • Przedstawiane wydarzenia i historia są pełne życia i wywołują zaciekawienie czytelnika.
 • „Pamiętniki” to doskonały sposób na poznanie życia i walki polskiej szlachty ziemiańskiej z końca XVII wieku.