Pan Cogito

 • Postać fikcyjna, wymyślona przez poetę.
 • Wyposażona w cechy będące wzorem człowieczeństwa.
 • Jego imię pochodzi od stwierdzenia Kartezjusza (filozofa) – Cogito, ero sum, co oznacza Myślę, więc jestem.

Nakazy, wskazówki Pana Cogito:

 • idź  – dokąd?,
 • idź – po co?
 • idź – jak?,
 • idź -wśród jakich?,
 • bądź – jaki?,
 • strzeż się – czego?,
 • kochaj – co?,
 • czuwaj – kiedy?,
 • nie przebaczaj – w czyim imieniu?,
 • nie przebaczaj – komu?,
 • oglądaj -co?,
 • powtarzaj – co?,
 • wstań i idź – dokąd?,
 • powtarzaj – po co?,
 • powtarzaj – jak?.