„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza [główne wątki]

„Pan Tadeusz” to dzieło wielowątkowe i obszerne (12 ksiąg).

W utworze rozróżnimy wątki:

GŁÓWNE:

  • patriotyczny, w którym na tle wydarzeń historycznych opisana została historia Jacka Soplicy/ks. Robaka, przygotowującego powstanie na Litwie,
  • rodowy, spór o zamek Horeszków, dotyczący zwaśnionych rodów Sopliców (Sędzia) i Horeszków (Hrabia),
  • romansowy, perypetie miłosne Tadeusza.

POBOCZNE:

  • spór Asesora z Rejentem o charty (spór o Kusego i Sokoła),
  • historia konfliktu Domejki i Dowejki.