„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza [Księga IV „Dyplomatyka i łowy” – wydarzenia]

 • Opis litewskich lasów, dygresja o ojczyźnie.
 • Wyprawa na polowanie.
 • Słodki sen Tadeusza,  przebudzenie, uświadomienie sobie pomyłki związanej z kobietami.
 • Szybka wyprawa młodzieńca  do lasu.
 • Tajemne narady w karczmie u Jankiela, z udziałem księdza Robaka.
 • Obserwacja Tadeusza i wyprawa Robaka za nim do lasu.
 • Pojawienie się niedźwiedzia.
 • Próby zabicia zwierza.
 • Atak niedźwiedzia na Hrabiego i Tadeusza.
 • Pojawienie się Asesora z Rejentem, Gerwazego i Robaka.
 • Zabicie niedźwiedzia.
 • Spór Asesora i Rejenta o to, kto trafił niedźwiedzia.
 • Rozwiązanie zagadki przez Gerwazego.
 • Wskazanie ks. Robaka jako pogromcy zwierza.
 • Wspomnienie Gerwazego o Jacku Soplicy, dawnym szlachcicu, umiejącym tak strzelać.
 • Rozpalenie ogniska na rozkaz Wojskiego, podgrzewanie bigosu (opis potrawy).
 • Wspólny posiłek i napitek kończący polowanie.
 • Powrót do domu , opowieść o Domejce i Dowejce.
 • Pojawienie się szaraka i szansa na rozstrzygniecie sporu o Kusego i Sokoła.
 • Ucieczka zająca, niesmak zacietrzewionych Asesora i Rejenta.