„Pan Tadeusz” [przebieg sporu o zamek]

  1. Stolnik Horeszko właścicielem zamku.
  2. Atak Moskali na zamek.
  3. Śmierć Stolnika z ręki Jacka Soplicy.
  4. Opieka Gerwazego mad siedzibą Horeszków.
  5. Roszczenia Sopliców.
  6. Chęć odzyskania zamku przez Hrabiego.
  7. Długie spory sadowe.
  8. Uczta Sędziego w spornym obiekcie.
  9. Zajazd zorganizowany przez Gerwazego.
  10. Zaręczyny Tadeusza i Zosi końcem sporu dwóch rodów

Jula Sz.