„Pan Tadeusz” [przebieg wydarzeń]

 1. Przyjazd Tadeusza do Soplicowa.
 2. Spotkanie z Zosią.
 3. Wieczorna uczta w zamku.
 4. Fascynacja Tadeusza Telimeną.
 5. Historia zamku Horeszków opowiedziana Hrabiemu przez Gerwazego.
 6. Zabawy w Soplicowie (grzybobranie, polowanie).
 7. Polowanie na niedźwiedzia.
 8. Narada szlachty dobrzyńskiej.
 9. Spotkanie z księdzem Robakiem w karczmie Jankiela.
 10. Uratowanie życia Hrabiemu przez ks. Robaka.
 11. Kłótnia Hrabiego z Sędzią podczas wieczerzy w zamku.
 12. Gerwazy w zaścianku Dobrzyńskich.
 13. Przygotowania do zajazdu na Soplicowo.
 14. Zajazd na Soplicowo, interwencja Rosjan, bitwa.
 15. Decyzja o wyjeździe walczących w obronie majątku i udanie się do Legionów Polskich.
 16. Spowiedź Jacka Soplicy i jego śmierć.
 17. Legiony i wojska napoleońskie w Soplicowie.
 18. Zaręczyny Tadeusza i Zosi.
 19. Polonez w Soplicowie.