Panowie na start!

Dziś wiele zawodów jest naprawdę deficytowych, a warunki na rynku (przynajmniej w niektórych segmentach) dyktują pracownicy. Oto oferta, chcemy tylko niewtajemniczonym wyjaśnić, że słowo mężczyzna piszemy przez „ż”, prawo jazdy to dwa osobne wyrazy, których poprawna forma w tym ogłuszeniu powinna brzmieć „z prawem jazdy”,  razi nas także pozostawianie tzw. „bękartów i wdów” na końcu linijki, w tym przypadku jest to „z” łączące się z następnymi wyrazami. Przypominamy jednocześnie, że obecnie korektorzy „puszczają” taką pisownię, dlatego znajdziemy wiele potwierdzeń w prasie codziennej i wydawnictwach książkowych. To jednak nie jest podstawowa wykładnia, równajmy więc do najlepszych!