Panteizm

Panteizm, prąd filozoficzny utożsamiający Boga z naturą, w myśl jego twierdzeń Bóg istnieje w swiecie wewnętrznie, czyli jedynie w postaci praw i wytworów przyrody, a doskonałość i potęga natury, są jednocześnie potęga i doskonałością Boga.