Pas [synonimy]

  • Pasek.
  • Opaska.
  • Krajka.
  • Rzemyk.
  • Przepaska.
  • Szarfa.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]