„Patroni dialogu” [wystawa pod Arkadami w Kielcach]

W cyklu edukacyjnym „Patroni dialogu” przedstawiono postaci, które ukształtowały nurt filozofii dialogu, zwany także filozofią spotkania. Na ekspozytorach znalazły się sylwetki zasłużonych filozofów, którzy zajmowali się relacjami między ludźmi,  spotkaniami międzyludzkimi, podejmującymi kwestie inności oraz obcości.  Inicjatorem wystawy jest  Muzeum Dialogu Kultur, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach.