Pełna realizacja

Bach w swoim życiu wyszedł za mąż i dorobił się trochę dzieci.