Periboja [mitologia]

  • Matka Ajasa, żona Telamona, król Salaminy.
  • Miała znajdować się wraz z Tezeuszem wśród dziewcząt i chłopców wysłanych na Kretę przez Ateńczyków jako danina dla Minotaura.
  • Kiedy Minos, król Krety, zakochał się w niej i chciał uwieść, przyszedł jej z pomocą Tezeusz.

  • Druga żona króla Kalidonu, Ojneusa, którą poślubił po śmierci Altei.
  • Podaje się różne możliwości, w jakich miało dojść do tego małżeństwa.
  • Była matką Tydeusza.

  • Żona króla Koryntu – Polybosa, która przyjęła i wychowała porzuconego Edypa.

  • Najada.
  • Żona Ikariosa.
  • Matka Penelopy.

Wg Szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły