Perifetes [mitologia]

  • Olbrzym, rozbójnik.
  • Syn Hefajstosa i Antiklei.
  • Zabijał podróżnych laską z brązu, którą podpierał sie Tezeusz.
  • Zdobył ją wyrwawszy mu ja z ręki i zabił go nią.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły