Perspektywa

Idź na studia, będziesz wykształconym bezrobotnym!