Piaget Jean

Głównym celem szkoły jest tworzenie ludzi zdolnych do robienia nowych rzeczy, a nie tylko powtarzanie tego, co zrobiły inne pokolenia ( Jean Piaget).