Piękna epoka

  • Pojęcie ma korzenie francuskie, la belle époque.
  • Określa przełom wieku XIX i XX we Francji.
  • Odnosi się do stabilnej sytuacji politycznej i gospodarczej Europy.
  • Prezentuje opinie dotyczące rozwoju sztuki w tym okresie.