Pierwszy [wyrazy przeciwstawne]

 • Pierwszy, niezwłoczny, nagły, nieodzowny, konieczny, stojący na czele, najważniejszy, wysuwający się na czoło.
 • Przeciwstawne:
  • ostatni,
  • błahy,
  • bagatelny,
  • nieistotny,
  • najskromniejszy.