Pierze [synonimy]

  • Upierzenie.
  • Puch.
  • Pióra.
  • Lotka.
  • Sterówka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]