„Pieśń nad pieśniami”

  • Inaczej pieśń najdoskonalsza, lepsza niż inne.
  • Księga mądrościowa Starego Testamentu.
  • Nie jest znany czas jej powstania.  Znawcy przedmiotu wskazują okres pomiędzy X a VI wiekiem p.n.e.
  • Autor również ni jest znany. Księgę podpisano imieniem Salomona, co jest zgodne z ówczesną tradycją przypisywania autorstwa największym mędrcom.
  • Stanowi zbiór pieśni weselnych, które często wykonywane były w starożytnym Izraelu podczas ślubów i wesel.
  • Całość stanowi 6 pieśni, mających formę dialogu Oblubieńca i Oblubienicy komentowanego przez chór.
  • W utworze znaleźć można refer., ktory tworzą powtórki wielu motywów czy zdań.