„Pieśń poranna” Franciszka Karpińskiego

 • Pieśń zn 1798 roku.
 • Składa się z 4 czterowersowych strof.
 • Tematem wiersza jest miłość do Stwórcy, Boga.
 • Podmiotem lirycznym jest osoba pobożna, która dzień rozpoczyna od modlitwy.
 • Stanowi rodzaj osobistego wyznania.
 • Bóg dla tej osoby jest wielki, wspaniałomyślny, a nazywa go też swoim.
 • Z tym lirycznym wyznaniem współgra także natura, wdzięczna za stworzenie.
 • Wiersz ma podniosły uroczysty nastrój.
 • Pieśń napisana jest prostym językiem, ale oddaje ogromną uczuciowość religijną.
 • Poeta zastosował środki artystyczne: epitety (np. „ranne zorze”), powtórzenia (np. „Tobie ziemia, Tobie morze”), pytania retoryczne (np. „A czemuż by Cię nie chwalił?”), apostrofy (np. „Byśmy Cię, Boże, chwalili!”), wykrzyknienia (np. „Boże wielki!”).
 • Pieśń zyskała oprawę muzyczną, jest śpiewana w kościele.
 • Funkcjonuje także pod tytułami: „Kiedy ranne wstają zorze”, „Pieśń poranna”, „Pieśń nieśmiertelna”, „Modlitwa poranna”.

Kiedy ranne wstają zorze,
Tobie ziemia, Tobie morze,
Tobie śpiewa żywioł wszelki,
Bądź pochwalon, Boże wielki!

A człowiek, który bez miary
Obsypany Twemi dary,
Coś go stworzył i ocalił,
A czemuż by Cię nie chwalił?

Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam.
Do mego Boga na niebie,
I szukam go koło siebie.

Wielu snem śmierci upadli,
Co się wczora spać pokładli:
My się jeszcze obudzili,
Byśmy Cię, Boże, chwalili!