Piktogramy [początkowa forma pisma]

  • Pierwsze pismo miało formę obrazków, tzw. piktogramów.
  • Treści abstrakcyjne wyrażano pismem ideograficznym.
  • Takie pismo to m. in egipskie hieroglify z IV tysiąclecia p.n.e.  czy sumeryjskie pismo klinowe (nieco późniejsze od egipskiego).
  • Pismo fonetyczne, w kto rym pewne znaki przedstawia się poprzez dźwięki powstało w IX wieku p.n.e.
  • Za jego twórcę uznaje się Greków, którzy wykorzystali w tym celu albet.
  • Alfabet ten to dzieło Fenicjan.