Piłatyzm

Piłatyzm, synonim tematyki moralnej i religijnej, zdystansowanie się do rzeczywistości, ale tak naprawdę to jej akceptacja, w szerokim sensie to tchórzliwa postawa współdziałania z władzą , mimo wewnętrznego sprzeciwu na jej działania, konformistyczny brak sprzeciwu przeciw krzywdzeniu innych.