Pilny [wyrazy przeciwstawne]

  • Pilny, wymagający natychmiastowego wykonania, niezwłoczny, nagły, konieczny, nieodzowny.
  • Przeciwstawne:
    • bezterminowy,
    • długookresowy,
    • leniwy.