Pióro [symbolika]

 • W starożytnym Egipcie atrybut wielu bóstw.
 • Na sądzie w krainie umarłych stanowiło przeciwwagę dla reprezentującego sumienie serca zmarłego.
 • W chrześcijaństwie pióro symbolizuje wznoszenie się myśli, kontemplację, wiarę.
 • Jest też znakiem obecności anioła.
 • Pióro postrzegane jest także jako symbol lekkości i lotności.
 • Stanowi emblemat podatności na podmuchy, zmienności, skłonności do ulegania zewnętrznym impulsom.
 • Kiedyś stanowiło ozdobę rycerskich hełmów  i herbów.
 • Było znakiem władzy, szlachectwa, rangi i bogactwa.
 • Oznacza też waleczność, odwagę i sprawność.
 • Jest symbolem pisarstwa, literackiej twórczości, poetyckiego natchnienia.

Odniesienia znaleźć można:

 • J. Kochanowski, „Pieśń XXIV”.
 • A. Mickiewicz, „Dziady” cz. II.
 • A. Mickiewicz, „Dziady” cz. IV.
 • A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”.
 • J. Słowacki, „Kordian”.
 • J. Słowacki, „Beniowski”.
 • C. K. Norwid, „Do puszących:.

 

 

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.