Piorun [symbolika]

 • W wielu religiach uważano go za objaw boskiej aktywności.
 • Stanowił atrybut bóstw hinduistycznych.
 • Był bronią germańskiego Thora, greckiego Zeusa, rzymskiego Jowisza.
 • Piorunem posługiwał się także Jahwe.
 • Gromy i błyskawice towarzyszyły Bogu podczas objawień.
 • Symbolizuje gniew Boga, jest oznaką jego obecności.
 • Oznacza powtórne przyjście na świat przed sądem ostatecznym.
 • Jest emblematem zniszczenia.
 • Znaczył zniszczenia wojenne i niszczycielską broń.
 • Postrzegany jest także jako szybkość, krótkość chwili i lotność myśli.

Odniesienia znaleźć można:

 • Ewangelia św. Łukasza 10, 18.
 • Ewangelia św. Mateusza 24,27.
 • Exodus 20,18.
 • Psalm 17, 14-15.
 • Objawienie św. Jana 4,5.
 • Sofokles, „Antygona”.
 • A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”.
 • A. Mickiewicz, „Dziady” cz. IV.
 • A. Mickiewicz, „Dziady” cz. II.
 • J. Słowacki, „Lilla Weneda”.
 • H. Sienkiewicz, „Za chlebem”.
 • S. Wyspiański, „Wesele”.
 • R. Zmorski, „Ognia”.

 

 

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.