Pisemny [wyrazy przeciwstawne]

  • Pisemny, odnoszący się do pisma, wyrażony za pomocą pisma.
  • Przeciwstawne:
    • ustny,
    • mówiony.